දෙසැම්බර් 17 සිට 24 දක්වා සතියේ පලාපල

මේෂ – කල්පනාකාරී වන්න
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී විශේෂයෙන්ම උසස් නිලධාරීන් සමග කටයුතු කිරීමේදී වඩාත් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. නොඑසේ නම් යම් යම් ආකූලතා ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු කළ හැක. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් අයහපත් නැත. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආදායම් මාර්ග වර්ධනය කළ හැක. කෙසේද වුවත් තම තත්ත්වයේ උසස්වීමක්ද පෙන්වයි. ගෙදරදොර කටයුතු සාමාන්‍යයි. සමගිය, සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු ගැන තරමක් කල්පනාකාරී වන්න. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලැබිය හැක. ආගමික සහ සමාජීය අංශයට යොමුවීම තුළ සහනයක්ද, සැනසීමක්ද ලැබිය හැක. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.
ජය වර්ණය – රතු
ජය අංකය – 09

වෘෂභ – සතුරු කරදර බාධා ඇති වේ  
වැදගත් කරුණු කිහිපයකට යොමුවන සතියකි. තම තත්ත්වය උසස් කරගැනීම උදෙසා නොයෙකුත් කරුණු දේවල් කෙරෙහි සිත යොමුකරවා ක්‍රියා කරයි. සමහරක් කටයුතු මතුවට ප්‍රයෝජනවත් විය හැක. වෘත්තීය සහ රැකියා කටයුතුවලදී විටින් වට සතුරු කරදර බාධා ඉස්මතු කළ හැක. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායකයි. ආදායම් ලැබුණත් වියදම් පක්ෂයද ඉහළ යනු ඇත. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට සුබයි. ගෙදරදොර කටයුතු, යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතු සාමාන්‍යයි. කෙසේ වුවත් වචන පාවිච්චියේදී කල්පනාකාරී විය යුතුයි. ලද පමණින් සතුටුවිය හැකි කාලයකි. ආගමික සහ සමාජීය කටයුතුවලදී සහනයක්ද, සැනසීමක්ද ලබනු ඇත. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න.
ජය වර්ණය – නිල්
ජය අංකය – 06

මිථුන – මිශ්‍රපලයි  
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී විටින් විට සුළු සුළු බාධා අවහිරතා ඉස්මතු වුවද ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලැබිය හැක. උසස් අයගේ ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු එක්තරා ප්‍රමාණයකට සාර්ථකයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායකයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට වඩාත් සුබදායකයි. වාසි සහගත තත්ත්වයක් උදා කරගනී. ගෙදරදොර කටයුතු මෙන්ම යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතු යහපත්ය. සමගිය, සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. ඔවුන්ගේ කිසියම් දියුණුවක් ලබාගනී. අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේ. අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. සමාජීය සහ ආගමික අංශයට නැඹුරු වීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක්ද ලබාගනී.
ජය වර්ණය – කොළ
ජය අංකය – 05

කටක – බාධා පවතී  
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා ක්ෂේත්‍රයේදී උසස් අය හෝ තම ස්වාමියා සමග අවුල් සහගත තත්ත්වයක් උද්ගත විය හැකි බැවින් ඉතාමත් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායක බවක් පෙන්නුවද මුදල් ඉතිරිකර ගැනීම ඉතාමත් අපහසුයි. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී කල්පනාකාරී වන්න. ගෙරදදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය, සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. අධ්‍යාපන කටයුතු යහපත්ය. අලුත් විෂයන් කිහිපයකට කටයුතු සකස් වේ. ආගමික සහ සමාජීය කටයුතුවලටද හිත ඇදී යයි. ඒ තුළ සහනයක්ද, සැනසීමක්ද ලබයි. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න. වැටීම්ත, තැළීම්, තුවාල පීඩාදියට ඉඩ පවතී.
ජය වර්ණය – ක්‍රීම් පාට
ජය අංකය – 02

සිංහ – ආදායම් වර්ධනය වේ  
වැඩිදියුණුවට කටයුතු සැලසේ. මිල මුදල් තත්ත්වය උසස් වේ. ආදායම් මාර්ග වැඩිවේ. අලුත් ඇඳුම් පැලඳුම් යනාදිය මිලදී ගැනීමට හිත යොදවයි. කරගෙන යන වැඩකටයුතුද අමුතුවෙන් ආරම්භ කරන කටයුතුද යහපත් වනු ඇත. තම තත්ත්වය ස්ථිර වීමට හෝ තත්ත්වයෙන් උසස්වීමට ඉඩ පවතී. උසස් අයගේ ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු යහපත්වේ. පවු‍ලේ කටයුතු යහපත් වන අතර පවු‍ලේ කෙනකුට දරුලාභවලට ඉඩ පවතී. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් යහපත්ය. හිතවතුන් හතවතියන් අතර සම්බන්ධතා වර්ධනය වේ. ඥාති මිත්‍රාදීන් තමා සොයාගෙන පැමිණේ. උත්සාහයන්ගේ ප්‍රතිඵල ලැබෙන සතියකි.
ජය වර්ණය – රතු
ජය අංකය – 01

කන්‍යා – බලා‍පොරොත්තු ඉටු වේ  
ප්‍රසිද්ධියක් ඇතිවීමෙන් ජීවිතයෙහි අමුතු උදාවක් ඇතිවේ. කලක සිට මහන්සියෙන් කරගෙන ආ කටයුතුවල ඵල ප්‍රයෝජන ලැබිමට ඉඩ සැලසෙන සතියකි. අලුත් හිත මිතුරන් රාශියක් හඳුනා ගැනීමට අවස්ථාව සැලසේ. නොයෙක් තරාතිරම්වල මිනුස්න්ගේ ආශ්‍රය ඇතිවේ. ගමන් බිමන්වලදී අලුත් මිත්‍රයන් රාශියක් හඳුනාගෙන කටයුතු කරයි. ආගමික සහ වෘත්තීය අංශයට අදාළව බොහෝ දේවල් සිද්ධ කරගනී. මිත්‍ර ආශ්‍රය නිසාම සමාජයේ උසස් තත්ත්වයක් ලැබේ. ආදායම් ලැබිම අතින් යහපත්ය. විවිධ දේවලට යොමුවීම තුළ ආදායම් මාර්ගයන් වර්ධනය කරගනී. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමය වර්ධනය වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. තරුණ තරුණියන් අතර ප්‍රේම සම්බන්ධතා වර්ධනය වේ.
ජය වර්ණය – කොළ
ජය අංකය – 05

තුලා – වැඩිදියුණුවට කටයුතු සැලසේ
මිල මුදල් තත්ත්වයේ කිසියම් අභිවෘද්ධියක් වර්ධනයක් ලබයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ලාභදායක තත්ත්වයක් උදාවේ. හිතවතුන් සමග දුරබැහැර ගමන් යෑමට අවස්ථාව සැලසේ. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු ලෙහෙසියන්ද පහසුවෙන්ද සිදුවේ. උත්සාහයන්ගේ ප්‍රතිඵල ලැබෙන කාලයකි. මහන්සි වී කළ වැඩකින් ලාභ ප්‍රයෝජන ප්‍රශංසා ලැබෙයි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සාර්ථක වේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය තළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. දුරබැහැර ගමන් කිහිපයක්ම යෙදේ. ආගමික සහ සමාජීය උත්සවවලට සහභාගි වේ. ඒ තුළ සහනයක්ද සැනසීමක්ද ලබයි.
ජය වර්ණය – නිල්
ජය අංකය – 06

වෘශ්චික – සමපලයි
හිත මිත්‍රයන් රාශියක් සමග කටයුතු කිරීමට ඉඩ ලැබෙනු ඇත. නමුත් සැවොම හිතවත් යැයි සිතා කටයුතු කිරීමෙන් වළකින්න. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී රැවටීම්, වංචාවලට ඉඩ මතුකළ හැකි නිසා මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ඉතාමත් කල්පනාකාරීව ක්‍රියා කළ යුතුයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට විශේෂයි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවල කිසියම් දියුණුවක් ලබාගනී. ගෙදරදොර කටයුතු මෙන්ම යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. විටින් විට සමගියට, සාමයට බාධා එල්ල විය හැකි බැවිනි. දරුවන්ගේ වැඩකටයුතු සම්බන්ධයෙන් කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ.
ජය වර්ණය – රෝස
ජය අංකය – 09

ධනු – උත්සාහයේ තරමට ප්‍රතිඵල 
ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සුබදායකයි. දියුණුවට කටයුතු සලසා ගනී. උත්සාහයන්ගේ තරමට සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට සුබදායකයි. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. තමාගේ දියුණුවට අවශ්‍ය කටයුතු සකස් වේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය, සාමය සුරක්ෂිත වේ. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත් වේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. සමාජීය කටයුතුවලට සිත ඇදී යයි. ඒ තුළින් සහනයක්ද සැනසීමක්ද ලබාගනී. හිතවතුන් හිතවතියන් සමග ගමන් බිමන් යෑමට අවස්ථාව සැලසේ.
ජය වර්ණය – රන්වන්
ජය අංකය – 03

මකර – දියුණුවක් ලබයි 
සමාජයෙහි තමාට හොඳ තැනක් සැලකිල්ලක් ලැබෙනවා ඇත. අන්‍යයන්ගේ සහයෝගය උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු සාර්ථක වේ. රැකීරක්ෂාවලින්ද වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවලින්ද ලාභ ලැබෙන කාලයකි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් තුළ කටයුතු කිරීම නිසා වාසි සහගත තත්ත්වයක් උදාකරයි. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත් වේ. සමගිය, සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතුවල කිසියම් දියුණුවක් ඇති කරනු ඇත. හිතවතුන් සමග විනෝද ගමන් යෑමට අවස්ථාව සැලසේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. ආගමික සහ සමාජීය කටයුතුවලට සිත ඇදී යයි. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. හෘදගත පීඩා, උෂ්ණාධික රෝග බලපායි.
ජය වර්ණය – නිල්
ජය අංකය – 08

කුම්භ – මිශ්‍රපලයි  
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී යම් යම් බාධා අවහිරතා ඉස්මතු කළ හැකි නිසා ඉතාමත් බුද්ධිමත්වද කල්පනාකාරීවද ක්‍රියා කරන්න. ඒ තුළ කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් උදාකරගත හැක. මිල මුදල් ලැබිම අතින් මධ්‍යස්ථයි. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලබයි. ගෙදරදොර කටයුතු සාමාන්‍යයි. විටෙක සමගියට, සාමයට බාධා ඇතිකළ හැක. දරුවන්ගේ කටයුතු සාර්ථක වේ. දියුණුවක් ලැබේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව ලැබේ. මිත්‍රයන් සමග ප්‍රීතියෙන් කටයුතු කරයි. ආගමික සහ සමාජීය කටයුතුවලට සිත ඇදී යයි.
ජය වර්ණය – නිල්
ජය අංකය – 06

මීන – බාධා සහිතයි  
වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යෑමේදී තරමක් කල්පනාකාරී වන්න. නොඑසේ නම් ආකූලතා ව්‍යාකූලතා ඉස්මතු කළ හැකි බැවිනි. තමාගේ උත්සාහය තුළ කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක්ද උදාකරයි. ආදායම් ලැබිම අතින් සුබදායකයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආදායම් මාර්ග වර්ධනය කරයි. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී කල්පනාකාරී වන්න. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී ඉවසීමෙන්ද, බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා ඉස්මතු කළ හැක. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ. අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට බාධා අවහිරතා එල්ල විය හැක. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. සංකීර්ණ රෝගාබාදියට ඉඩ මතු කළ හැකි බැවිනි.

ජය වර්ණය – රන්වන්
ජය අංකය – 03

ප්‍රවීණ ‍ජ්‍යොතිෂවේදී 
ජී.ඇම්. ගුණපාල

2017 දෙසැම්බර් 10 සිට 16 දක්වා සතියේ පලාපල

මේෂ – ලාභ අඩුවේ

නිශ්චල සහ චංචල දේපළ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයකට මුහුණපෑමට සිදුවේ. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක්කල්පනාකාරී නොවුවහොත් වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ලාභ ප්‍රයෝජන අඩුවිය හැක. වෘත්තිය සහ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේදී යම් යම් බාධා ප්‍රමාදතා ඇතිකළ හැක. උසස් නිලධාරීන් සමග කටයුතු කිරීමේදී සැලකිලිමත්වන්න. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවලින් අලාභහානි වීමේ  ඉඩක් පවතී. ගෙදර දොර කටයුතුවලදී යුක්තිය අයුක්තිය විසඳීමට නොහැකිවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත්වන්න. මව්පිය වැඩිහිටියන් සමග කටයුතුවලදී ප්‍රවේසම් වන්න. පවු‍ලේ  වැඩිහිටි අයකුට අපල සහිතයි. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. වැඩට තිබුණ දක්ෂකම නැතිවේ.

ජය වර්ණය : රතු ජය අංකය:09

වෘෂභ  – ගමන් අධිකයි

වෘත්තිය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙනයාමේදී රාජකාරී කටයුතු උදෙසා ගමන් බිමන් අධිකයි. සමහරවිට වෙහෙස ඇති සතුටක් නැති ගමන්යාමට සිදුවේ. ස්ථානගත වෙනස්කම් යනාදියට ඉඩ පවතී. ආදායම් පිළිබඳව අවාසි සහගත තත්ත්වයක් උදාකරයි. දේපළවලින් ලැබෙන ආදායම්වල අඩුවීමක් පෙන්වයි. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ඉතාමත් කල්පනාකාරී විය යුතුයි.  ගෙදර දොර කටයුතු යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී විමසිලිමත් විය යුතුයි.

දරුවන්ගේ කටයුතු කෙරෙහි අවධානයෙන් පසුවන්න. හවුල් කටයුතු කරගෙන යාමේදී වඩාත් ප්‍රවේශම් වන්න. පවු‍ලේ සමීපතම වැඩිහිටි ඥාතීන්ට අපල පීඩා සහිතයි. ආගමික සහ සාමාජීය කටයුතුවලට හිත යොමුවන අතරම ඒ තුළින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල උදා කරගත හැක. සහනයක් ඇතිවේ.

ජය වර්ණය: නිල් ජය අංකය: 06

මිථුන – මව් පිය උපකාරය ලැබේ

කෘෂිකාර්මික අංශවල යෙදී සිටින අයට වාසි ගෙනදේ. ලාභ ප්‍රයෝජන අත්වේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදුණ අයට  යහපත්ය. වෘත්තිය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී අන්‍යයන්ගේ ආධාරය සහ  උපකාරය ලැබිම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලබයි. කෙසේ වුවත්  මිල මුදල් ලැබුණ ද විටෙක වියදම් ශීර්ෂය ඉහළ යාමේ ඉඩක්ද පවතී.

මිල මුදල් ඉතිරි කර ගැනීම තරමක් අසීරුය. ගෙදර දොර කටයුතු මෙන්ම යුගදිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී සැලකිලිමත් වන්න.

ඔබගේ කටයුතු උදෙසා මව්පිය උපකාරය. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයෙහි නියුක්ත අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් ලැබිය හැක. අලුත් විෂයන්  ඉගෙනීමට අවස්ථාව සලසා ගනී.

ජය වර්ණය කොළ , ජය අංකය:05

කටක – මිශ්‍රපලයි

වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුකරගෙන යාමේදී කාර්ය බහුලත්වය නිසා අතපසුවීම්වලට ඉඩ පවතින බැවින් ඉතාමත් බුද්ධිමත්ව ක්‍රියා කළ යුතුයි. නොඑසේ නම් ආකූලතා ව්‍යාකූලතාවලට ඉඩ  මතු කළ හැකි බැවිනි. ආර්ථික සහ මූල්‍යමය ක්ෂෙත්‍රයන්හිදී යම්යම් අවහිරතා ඉස්මතුවේ. ආදායම් මාර්ග හැකි‍ලේ. මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. ගෙදර දොර කටයුතු යහපත් වේ. සමගිය සාමයට තද ලෙස බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත්වන්න. අධ්‍යාපන අංශවල නියුක්ත අයට ගුණදායකයි.  ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵලලබා ගනී.  තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. පපුව පෙනහැල්ල ආශ්‍රිත රෝගාදියට ඉඩ පවතී.

ජය අංකය:02, ජය වර්ණය: ක්‍රීම් පාට

සිංහ – දියුණුව සහ ලාභ ප්‍රයෝජන

මිල මුදල් ලැබිම අතින් ගුණදායකයි. සාමාන්‍යයෙන් ගුණදායකයි. තම කටයුතු කරගෙනයාමේදී දියුණුවත් ලාභ ප්‍රයෝජනයත් ඇතිවේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ගුණදායකවේ. වාසිදායක තත්ත්වයක් උදාවේ. වෘත්තිය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී අන්‍යයන්ගේ ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ ආදායම් තත්ත්වයද වෘත්තිය තත්ත්වයද දියුණුවේ. ගෙදර දොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමය සුරක්ෂිත වේ. නිතර සිනාමුසු මුහුණින් යුක්තව ගෙවී යයි.

කෙසේ වුවත් පස්කම් සැප සඳහා වියදම් කරන්නට සිදුවේ. දරුවන්ගේ  කටයුතු යහපත්ය. අධ්‍යාපන අංශවල යෙදී සිටින අයට ගුණදායක වේ. ඉගෙනීමේ කටයුතුවල  යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක.

ජය අංකය: 01, ජය වර්ණය:රතුපාට

කන්‍යා – බලා‍පොරොත්තු ඉටුවේ

ආර්ථික සහ මූල්‍යමය වශයෙන් බලා‍පොරොත්තු ඉටුවේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට ගුණදායකයි. ලාභ ප්‍රයෝජන අත්වේ. විවිධ අංශවලට යොමුවීම තුළ ආර්ථික ලාභ ගෙනදේ. ආදායම් මාර්ගයන් පුළුල් වේ.  වෘත්තිය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු යහපත්වේ. දියුණුවක් අභිවෘද්ධියත් ක්‍රමයෙන් යහපත්වේ. විවිධ අංශවලට යොමුවීම තුළ ආර්ථික ලාභ ගෙනදේ. ආදායම් මාර්ගයන් පුළුල්වේ. වෘත්තිය සහ රැකීරක්ෂා  කටයුතු යහපත්වේ. දියුණුවත් අභිවෘද්ධියත් ක්‍රමයෙන් යහපත්ය. අන්‍යයන්ගේ ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු ලෙහෙසියෙන්ද පහසුවෙන්ද ඉටුකරගනී. ගෙදරදොරකටයුතු  යුග දිවිය සම්බන්ධ කටයුතු යහපත්ය.  දරුවන්ගේ කටයුතුවල දියුණුවක් ලබයි. ආගමික සහ සාමාජීය කටයුතුවල හිත යොමුවේ. ඒ තුළ සහනයක් ද  සැනසීමක්ද ලබයි. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන ප්‍රවේශම් වන්න. පසුව පෙණහැල්ල ආශ්‍රිත පීඩා, රුධිර පීඩනය යනාදියෙන්ද ප්‍රවේශම් විය යුතුයි.

ජය අංකය : 05, ජය වර්ණය : කොළපාට

තුලා – මිශ්‍රපලයි
තම කටයුතු කරගෙනයාමේදී යම් යම් පැටලිලි ස්වභාවයක් පෙන්වයි. යම් යම් කරුණුවලදී අපවාද චෝදනාවලට ලක්විය හැකි නිසා බුද්ධිමත්ව ද  ක්‍රියාකරන්න. වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී විවිධ බාධා අවහිරතා මතුවේ කෙසේ වුවත් අන්‍යයන්ගේ ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු එක්තරා ප්‍රමිතියකට සාර්ථක කරගනී. මිල මුදල් ලැබිම අතින් ගුණදායකයි. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආර්ථික වාසි ලබයි. විදේශීය සම්බන්ධතා මත කරන කටයුතු  සාර්ථක වේ. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය. සමගිය සාමයට එතරම් බාධා අවහිරතා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සාර්ථක වේ. අධ්‍යාපන අංශයේ  නියුක්ත අයට අලුත් විෂයන් හැදෑරීමට අවස්ථාව සැලසේ. ආගමික සහ සාමාජීය කටයුතුවල නියුක්තවේ. ඒ තුළ සහනයක් ලබයි.
ජය වර්ණය: නිල්, ජය අංකය: 6

වෘශ්චික – බාධා ඇත

වෘත්තීය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගනෙ යාමේදී විටින් විට බාධා අවහිරතා ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්  ඉස්මතු විය හැකි නිසා බුද්ධිමත්වද විමසිලිමත්වද කියා කළ යුතුය. නොඑසේ නම් ආකූලතා හා ව්‍යාකූලතා ඇතිකළ හැක. ආර්ථික වශයෙන් ගුණදායකවේ. විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට යොමුවීම තුළ ආදායම් වාසි පුළුල් කරගත හැක. ගෙදරදොර කටයුතුවලදී තරමක් ඉවසීමෙන්ද බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුය. නොඑසේ නම් සමගියට සාමයට බාධා එල්ල විය හැක. දරුවන්ගේ කටයුතු උදෙසා කාලයත්, ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ.  අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට ස්වකීය උත්සාහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක. ආගමික සහ සමාජීය අංශයට යොමුවීම තුළ සහනයක්ද සැනසීමක් ද  ලබයි.

ජය වර්ණය: රතු, ජය අංකය: 9

ධනු – සමපලයි
මිල මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි. විටෙක අනපේක්ෂිත සිද්ධීන් ඉස්මතුවීම තුළ මුදල් වියදම් අධික විය හැකිය.  මිල මුදල් ඉතිරිකර ගැනීම අසීරුවේ. වෘත්තිය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී තරමක් කල්පනාකාරී වන්න. උසස් අය සමග කටයුතු කිරීමේදී වඩාත් ප්‍රවේශම් වන්න. සතුරු කරදර බාධා විටින් විට ඉස්මතු වීම තුළ බාධා ඇතිවේ. ගෙදර දොර කටයුතු මේ බව යුගදිවිය සම්බන්ධයෙන් කල්පනාකාරී වන්න.

අධ්‍යාපන කටයුතුවල යෙදී සිටින අයට අලුත්  විෂයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. තමාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. සංකීර්ණ රෝගාදියට ඉඩ මතු කළ හැකි බැවිනි.

ජය වර්ණය: රන්වන්, ජය අංකය: 03

මකර – ලාභ සහිතයි

සිතට කයට සැනසිලිදායකයි.  ආර්ථික වශයෙන් ශුභයි. ධන ලාභ වේ. උසස් අයගෙන් උපකාර ද සැලකිල්ලද ලාභ ප්‍රයෝජන ද ලැබෙන සතියකි. විවිධ ක්ෂෙත්‍රයන්ට එළඹීම තුළ ආර්ථික වාසි ලබයි. තම තත්ත්්වය තිබුණාට වඩා උසස්වේ. වෙළෙඳ ව්‍යාපාරවල යෙදී සිටින අයට විශේෂ  දියුණුවක් ලැබේ. තමා කරගෙන යන කටයුතුවල කිසියම් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. දෙරදොර කටයුතුවලදී තරමක්දුරට  කල්පනාකාරී වන්න. නොඑසේ නම් සමගියට සාමයට බාධා එල්ල වියහැක. දරුවන්ගේ කටයුතු යහපත්ය. අධ්‍යාපන අංශවල නියුක්ත අයට ස්වකීය උත්සහය සහ කැපවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබයි. ආගමික සහ  සමාජීය අංශවලට යොමුවීම තුළ සහනයක්ද සැනසීමක්ද ලබයි.

ජය වර්ණය: නිල්, ජය අංකය: 06

කුම්භ – බාධා මැද දියුණුව

මිල මුද්ල සම්බන්ධ කටයුතුවලදී ඉතාම  කල්පනාකාරී වන්න. මුදල් ආයෝජනයේදී වඩාත් කල්පනාකාරී විය යුත්තේය. අන්‍යයන්ගේ ආධාරයෙන් ජීවිකාව කරගෙන යාමට සිදුවිය හැක. වටිනා දේවල් මිලදී ගැනීම අසීරුවේ. වෘත්තිය සහ  රැකීරක්ෂා කටයුතුවලදී යම්යම් බාධා එල්ල විය හැක.

එම නිසා කල්පනාකරී වන්න. ගෙදරදොර කටයුතු යහපත්ය.
සමගිය සාමයට බාධා එල්ල නොවේ. දරුවන්ගේ කටයුතු සාර්ථක වේ.

අධ්‍යාපන අංශවල නියුක්ත අයට අලුත් විෂයයන් ඉගෙනීමට අවස්ථාව සැලසේ. ආගමික අංශයට සමාජීය අංශවලට නියුක්තවීම් තුළ සහනයක් ලැබිය හැක. කෙටි ගමන්බිමන් කිහිපයක්ම යෙදේ. ඒවායින් එතරම් වාසියක් සහනයක් ලැබිය නොහැක.

ජය වර්ණය: නිල්
ජය අංකය : 08

මීන – සමපලයි

වෘත්තිය සහ රැකීරක්ෂා කටයුතු කරගෙන යාමේදී යම් යම් බාධා අවහිරතා ඉස්මතුවනු ඇත. කෙසේ වුවත් උසස් නිලධාරීන්ගේ ආධාරය උපකාරය ලැබිම තුළ තමාගේ කටයුතු එක්තරා ප්‍රමාණයකට සාර්ථක කරගත හැක. ආර්ථික වශයෙන් මූල්‍යමය වශයෙන් අයහපත් නැත. තමාගේ වියදමට සරිලන අන්දමට හෝ ආදායමක් ලබයි.

ගෙදර දොර කටයුතු යුග දිවිය සම්බන්ධ කටයුතුවලදී තරමක් ඉවසීමෙන්ද බුද්ධිමත්වද ක්‍රියා කළ යුතුයි.  දරුවන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කාලයත් ධනයත්, ශ්‍රමයත් වැයවේ.

අධ්‍යාපන කටයුතුවල නියුතු අයට ස්වකීය උත්සාහය තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක. ආගමික සහ සාමාජීය අංශවලට නැඹුරුවීම තුළ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලැබිය හැක.

ජය වර්ණය රන්වන්, ජය අංකය : 03