මහින්දගෙන් නිත්‍ය මඩ කොම්පැනිය ජවිපෙට මාට්ටු

විශ්‍රාමික ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ දේශපාලන ප‍්‍රචාරක කටයුතු කරන පිරිස විසින් විශේෂයෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ එහි නායකයන් ඉලක්ක කරගෙන මඩ අවලාද නැඟීමේ නිත්‍ය ඒකකයක් පිහිටුවා ඇති බව ජවිප හිතවාදී වෙබ්අඩවියක් වන Lankatruth පවසයි.

Continue reading “මහින්දගෙන් නිත්‍ය මඩ කොම්පැනිය ජවිපෙට මාට්ටු”