ලංකාවේ bitcoin තහනම්ද? Virtual Currencies මිථ්‍යාවට පිළිතුරක්.

පසුගියදා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අතථ්‍ය මුදල් හෙවත් Virtual Currencies අවදානම් බව‍ට සිදුකර ඇති අනතුරු ඇඟවීම පිළිබඳව පැතිර යන ප්‍රකාශ මෙන්ම පුවත් වාර්තා පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමේදී ඒ තුළ යම් යම් මිථ්‍යාවන් ගැබ්ව ඇති බව පෙනෙයි.

අතථ්‍ය මුදල් (Virtual Currencies) යනු මොනවා ද?

අතථ්‍ය මුදල් හෙවත් Virtual Currencies සම්පුර්ණයෙන් ම අන්තර්ජාලය මාධ්‍ය කරගෙන ගනුදෙනු කළ හැකි මුදල් විශේෂයකි. ලොව කිසිදු රටක් මෙම මුදල් ඒකක පිළිගත් මුදල් ඒකකයන් ලෙස පිළිගෙන නැති නිසාම මෙම මුදල්වලට අන්තර්ජාලයෙන් පිටත සංසරණය වීමේ හැකියාවක් නැත.

ජනප්‍රිය අතථ්‍ය මුදල් (Virtual Currencies) ඒකක

ජනප්‍රියම සහ ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වන අතථ්‍ය මුදල් ඒකකයන් වන්නේ බිට්කොයින් (Bitcoin), ලයිට්කොයින් (Litecoin), රිප්ල් (Ripple) සහ එතීරියම් (Ethereum) ය. Continue reading “ලංකාවේ bitcoin තහනම්ද? Virtual Currencies මිථ්‍යාවට පිළිතුරක්.”