උපන් මාසය අනුව ඔබගේ ස්වභාවය හා සෞඛ්‍ය තත්වය මෙන්න

ඔව්,මේක සම්පූර්ණ ඇත්ත. මිනිස්සු හිතුවෙ යම් කෙනෙක් උපන් මාසය තාරකා විද්‍යාත්මක දෙයක් විතරයි කියලා. නමුත් විද්‍යාඥයින් විසින් මෑතකදී කළ පර්යේෂණයකින් එය ඇත්තක් බව ඔප්පු කළා. අපේ ශාරීරික සෞඛ්‍ය තත්වය හා චරිතය අපගේ උපත් මාසය සමඟ හොඳින් සම්බන්ධ වෙන බවට එම පර්යේෂණ හරහා ඔප්පු වුණා. කෙනෙකු උපදින මාසය ඔහුගේ ශරීරයේ ඩොපීනයින් මට්ටමට බලපෑම් කරන අතරම හොඳ මනෝභාවයන් හා නරක මනෝභාවයන් ක්‍රියාත්මක වීමට උපාකාරී වන සෙරෝටෙනින් සහ හෝමෝන ක්‍රියාකාරිත්වයේ බලපෑම ද උපත් මාසය මත රදා පවතිනවා. දැන් කාලය නාස්ති නොකර අපි අනුපිළිවෙලට එක් එක් මාසයක් ගෙන එය පුද්ගලයා කෙරෙහි බලපාන ආකාරය විමසා බලමු. Continue reading “උපන් මාසය අනුව ඔබගේ ස්වභාවය හා සෞඛ්‍ය තත්වය මෙන්න”