රඛා නගරය යළි සිරියා හමුදා යටතට

අයි.එස්. ත්‍රස්තයන් ග්‍රහණයේ පැවති සිරියාවේ රඛා නගරය වසර 03කට පසු මුදා ගැනීමට අමෙරිකාව සහය දක්වනු ලබන සිරියානු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හමුදා සමත් ව තිබේ.

ඒ පිළිබඳ නිළ නිවේදනය ඉදිරියේ දී සිරියානු රජය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරයි.

අයි.එස්. ත්‍රස්තයන් රඛා නගරය සිය ග්‍රහණයට ගනු ලැබුවේ 2014 වසරේ දී ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *