දත් දෙක අතරෙ හිඩැසක් තියෙන එක හොඳද නරකද?

ඉස්සරහා දත් දෙක අතරත් හිඩැසක් තියෙනවද ? එකෙන් කියවෙන්නේ මොකක්ද ඒක වාසනවන්තයිද අවාසනාවන්තයි ද දැනගන්න මේ ලිපිය කියවන්න.මේකයි කාරණේ ඔයාගේ ඉස්සරහ උඩ දත් අතර පොඩි හිඩැසක් තියෙනවා ඒකෙන් කියවෙන්නේ ඔයා වාසනාවන්තයි කියලා.ගොඩක් කට්ටිය මේ හිදැස් වහගන්න ඩෙන්ටල් වලට සෑහෙන මුදලක් වියදම් කරනවා.පළහ තියෙන කරුණු ටික බලන්න. ඒවා බැලුවට පස්සේ නම් ඔයා අය හිඩැස වහන්න හදන එකක් නැහැ.

ගොඩක් බුද්ධිමත්

ඔයාගේ දත් අතර හිඩැසක් තියෙනවා නම් එකෙන් කියවෙනවා ඔයා ගොඩක් බුද්ධිමත් කියලා.ඒ වගේම ඔයා නිර්මාණශීලි හැකියාවන්ගෙන් යුක්ත පුදගලයෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්.

ගොඩක් කතා කරන කෙනෙක්

සමහරු කියන විදිහට මේ විදිහට දත් වල පොඩි ගැප් එකක් එහෙමත් නැත්නම් හිඩැසක් තියෙන පුද්ගලයින් කතා කරන්න ගොඩක් කැමති කට්ටියක්ලු. එයාලට ඕන නම් දවසම උනත් කතා කර කර පුළුවන්ලු,හිතල බලන්නකෝ ඔයත් එහෙම කෙනෙක්ද කියලා.

මුදල් ගනුදෙනු තිතට

දත් අටහර හිදැස් තියෙන පුද්ගලයෝ මුදල් සම්බන්ධ වැඩ කටයුතු වලදී ඉතාම හොඳින් කටයුතු කරන්න පුළුවන් පිරිසක් කියලා කියවෙනවා.ඒ කියන්නේ මුදල් කටයුතු හැසිරවෙමේදී නුලට තිතට වැඩ කරන විස්වාසයි කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් දත් ද්තර හිඩැසක් තියෙනවා නම් ඔන්න.

හොඳට කන්න පුළුවන් උදවිය

ඔන්න මරුම වැඩේ දත් අතර හිදැස් අය කතා කරන්න වගේම කන්නත් ඒ වගේම රුසියෝලු. කාල මැරෙමු ටයිප් එකේ කට්ටිය තමයි ඒ කියන්නේ.

රස්සාව

දත් අතර හිදැස් තියෙන අය රැකියාව පැත්තෙන් ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාව හොඳ ස්ථිර රැකියාවක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා කියනව.ඒ කියන්නේ එයාල කොහොම හරි තමන්ට ගැලපෙන හරියන රස්සාව තෝරාගන්න දක්ෂයි ලු.ඒ වගේම ඔවුන් ඉක්මනින් දියුණු වෙන බවත් කියවෙනවා.

කොහොම හරි කමක් නෑ දත් මැද හිඩැසක් තියෙන එකෙත් පොඩි ගතියක් තියෙනවා කියලා මේ ටිකෙන් පෙනෙයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *