කාෂ්මීරයට දුන් පොරොන්දුව නාමල් ඉටුකරයි.

කාශ්මීරයේ කාන්තා රග්බි ක්‍රීඩාව නැංවීම සඳහා හිටපු රග්බි ක්‍රීඩකයෙක් මෙන්ම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වෙන නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් වී තිබේ.

කාශ්මීරයේ කාන්තා රග්බි කණ්ඩායමක් සිය ක්‍රිඩා කටයුතු සඳහා උපකාර ඉල්ලන බවට මාධ්‍ය මගින් ප්‍රචාරය වීමත් සමග නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ඒ සඳහා උපකාර කිරීමට ඉදිරිපත්විය.

ඔවුන් වෙනුවෙන් මුලින්ම පුහුණු සැසියක් පැවැත්විමට නියමිත අතර නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ මැදිහත්වීම මත මේ වන විට පුහුණුකරුවන්ගේ කණ්ඩායමක් කාශ්මීරය වෙත ගොස් තිබේ.

තවත්ම පුහුණු සැසියක් සඳහා මන්ත්‍රීවරයා,ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමුඛ පෙළේ හිටපු රග්බි පුහුණුකරුවෙක් වෙන රොනී ඊබ්‍රහිම් හා කාන්තා රග්බි පුහුණුකාරිණියක් වන ඉරෝෂනී ප්‍රියංගා මහත්මිය හෙට දිනයේදී කාශ්මීරය බලා පිටත්ව යෑමට නියමිතය.

එසේම රග්බි ක්‍රීඩක මෙන්ම නාමල්ගේ සහෝදරයෙක් වන රෝහිත රාජපක්ෂ මහතාත් කාශ්මීරය බලා පිටත්ව යෑමට නියමිතව ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *