කාරක සභා කිහිපයක තනතුරු නැවත පිහිටුවයි

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ (කෝප්) සභාපති ධූරයට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා නැවතත් පත්කර තිබේ.

මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ 17 වැනිදා පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමේ දීය.

මහ බැංකු වංචාව ඇතුලු වංචා දූෂණ රැසක් හෙලිකර ගැනීමට සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා ප්‍රමුඛ කෝප් කාරක සභාවට හැකිවිණි.

එමෙන්ම රාජ්‍ය ගිනුම් කාරක සභාවේ සභාපති ලෙස නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා සහ මුදල් කාරක සභාවේ සභාපති ලෙස එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා ද යලි පත් කිරීමට එදින තීරණය වී තිබේ.

අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු සැසිවාරය පසුගිය දිනක ජනාධිපතිවරයා විසින් අවසන් කළ අතර ඒත් සමඟ මෙම කාරක සභා සියල්ලගේම කාර්යයන් අවසන් විය. නැවත තනතුරු පත්කරගැනීමේ අවශ්‍යතාව මේ නිසා හටගෙන තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *