අල්ලස් දෙන්න ගිය අසාද් සාලි අතේ මාටිටු

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කොළඹ නගරාධිපති අපේක්ෂක අසාද් සාලි මහතා නීති විරෝධී ඡුන්ද අල්ලසක් ලෙස ජනතාවට භාණ්ඩ බෙදාදීමෙී සිද්ධියක් ඊයේ 31 පිටකොටුව ප්රදේශයෙන් වාර්ථාවෙනව කොළඹ පරණ යොන් වීදියේ මරීන් ටේරිඩර්ස් නමි වෙළඳ සැල තූළ මෙම භාණ්ඩ බෙදාහැරීමට සැලසුමි කොට තිබෙනවා සිද්ධිය සැලවූවහාම වෙිල්ලවීදිය පොලිසියේ නිලධාරින් අදාල ස්ථානය වෙත පැමිණ තිබෙනවා

සමිපූර්ණ සිද්ධිය පහතින් නරබන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *